Αρχική esilioupolis.gr Αποτελέσματα έρευνας των χειμερινών εκπτώσεων 2021

Αποτελέσματα έρευνας των χειμερινών εκπτώσεων 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο κύκλος
εργασιών μειώθηκε κατά -8.6% το διάστημα 2020/2019….