Αρχική esilioupolis.gr Από κοινού έρευνα μεταξύ ΕΒΕΑ – Microsoft για την ανάδειξη των προκλήσεων...

Από κοινού έρευνα μεταξύ ΕΒΕΑ – Microsoft για την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) στοχεύοντας στη χαρτογράφηση και αποτύπωση της αντίληψης των γυναικών για τη θέση τους στην αγορά εργασίας και στην ανάδειξη βασικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε αυτή, διενεργεί έρευνα κοινής γνώμης σε συνεργασία με την εταιρία Microsoft.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική, απευθύνεται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Η έρευνα απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες εργαζόμενες σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, αν είστε άντρας και θέλετε να στηρίξετε την πρωτοβουλία αυτή του ΕΒΕΑ, παρακαλούμε να το προωθήσετε σε γυναίκες συναδέλφους σας.

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα πατήστε εδώ

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν αυστηρά για ερευνητικούς σκοπούς  από το ΕΒΕΑ και δε θα διανεμηθούν σε τρίτους.