Αρχική Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Μπίρλης

Αντιπρόεδρος: Ελένη Τσικούρη

Γενικός Γραμματέας: Παντελής Φασόης

Ταμίας: Κωνστάντινος Ζάχος

Μέλος: Ιωάννης Γιαννόπουλος

Μέλος: Αθανάσιος Ζαζάς

Μέλος: Σκούρας Μάκης