Ο «Εμπορικός Σύλλογος Ηλιούπολης» ιδρύθηκε το 2019 και ουσιαστικά άρχισε τη δραστηριότητά του από το τέλος Σεπτεμβρίου του 2019. Είναι ένα πρωτοβάθμιο επαγγελματικό όργανο που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες και το επιχειρήν στην πόλη που δραστηριοποιείται την Ηλιούπολη.

Σκοπός του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης είναι η ολοκληρωμένη και δυνατή διεκδίκηση της αναβάθμισης των συνθηκών στην αγορά της πόλης, η επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που επιχειρούν στην πόλη, η παρουσίαση των προγραμμάτων χρηματοδότησης που υπάρχουν και βέβαια η διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που θα προβάλλουν το επιχειρείν και την προσέλκυση επισκεπτών.

 Επίσης, ο Σύλλογος είναι εντεταλμένος να παρακολουθεί συστηματικά και να μελετά νέους τρόπους για την επίλυση των θεμάτων που παρουσιάζονται και να στηρίζει την εμπορική τάξη και δραστηριότητα. Ακόμα κάνει κοινωνικές και άλλες παρεμβάσεις καθώς η εμπορική δραστηριότητα είναι συνδεδεμένη με την κοινωνία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο.

Μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την εμπορική τους εγκατάσταση στην Ηλιούπολη