Πρόεδρος: Θανάσης Μπίρλης

Αντιπρόεδρος: Πόλυ Βλάχου

Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Ζαζάς

Ταμίας: Μάκης Σκούρας

Μέλη: Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος
          Βασίλης Σκορδάς
          Φάνης Στρωματιάς