Αρχική esilioupolis.gr Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης και Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης και Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης.

Ο Δ. Ηλιούπολης ως αρωγός του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης & ο Εμπορικός Σύλλογος Ηλιούπολης, ως Σύλλογος αποτελούμενος από τους εμπόρους και τους επαγγελματίες του Δήμου με δεδομένο το ευρύ πεδίο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος των δύο μερών, δηλώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν την συνεργασία τους και να συντονίσουν τη δράση τους με την υπογραφή του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, σε θέματα όπου διαπιστώνονται κοινές ή συγκλίνουσες θέσεις ως προς τις δράσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Αντικείμενο της Συνεργασίας

Κοινή θέση των συμβαλλόμενων είναι η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας ικανό να ανταποκριθεί στην πραγματοποίηση δράσεων από τον Εμπορικό Σύλλογο Ηλιούπολης, όπως αυτές διαμορφώνονται έπειτα από τον κοινό συντονισμό με το Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών. Προς αυτή τη κατεύθυνση είναι δυνατό να υπάρξει μια αμφίδρομη σχέση συνεργασίας που θα αφορά τους εξής τομείς:

1. Τη παροχή των απαραίτητων χώρων και υλικοτεχνικής υποστήριξης από το Δήμο Ηλιούπολης προκειμένου να διοργανωθούν εκδηλώσεις για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης.

2. Τη συνδιοργάνωση με την παροχή της αιγίδας του Δήμου και τυχόν άλλες ενέργειες που αποφασίζονται ανά περίπτωση, σεμιναρίων, τοπικών εκδηλώσεων επιχειρηματικότητας (συναυλίες, καλλιτέχνες του δρόμου, διαγωνισμοί, κυνήγι θησαυρού κ.λπ.) και άλλων δράσεων τόσο σε κτήρια και αίθουσες του Δήμου όσο και σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους.

3. Τη συνεργασία για την εκπόνηση Μελετών Ανάπτυξης των τοπικών αγορών.