Αρχική esilioupolis.gr Το Ε.Ε.Α. υλοποιεί το Πρόγραμμα «Νέες Δεξιότητες Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής»

Το Ε.Ε.Α. υλοποιεί το Πρόγραμμα «Νέες Δεξιότητες Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής»

Νέες Δεξιότητες Εργαζομένων

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ξεκινά την υλοποίηση ενός Προγράμματος που μπορεί να
συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και κατ΄ επέκταση τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων, άρα και της αποδοτικότητάς τους.
Πρόκειται για το Πρόγραμμα «Νέες Δεξιότητες Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής», το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027».
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και
πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων.
Αφορά:
I. εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτήτως του κλάδου
ή της επιχείρησης.
II. αυτοαπασχολούμενους που δεν απασχολούν προσωπικό με εισόδημα από ατομική επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα.
Οι άξονες κατάρτισης είναι οι ακόλουθοι:

 • Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων – Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
 • Digital Marketing – Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Τεχνικές και εργαλεία αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων

  Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα πατώντας στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
  https://training.eea.gr/p/m/el-GR
  Θεωρούμε εξαιρετικά αναγκαίο να ενημερώσετε τα μέλη σας για το Πρόγραμμα, καθώς προβλέπεται
  αμοιβή 400€ για 80 ώρες κατάρτισης και η συμμετοχή τους μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει για το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις- μέλη σας.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις.